Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakończono rewitalizację Parku Tysiąclecia!

Zakończyła się rewitalizacja Parku Tysiąclecia. W zakresie jego modernizacji wykonane zostały
następujące roboty budowlane:

– remont alejek (wykonano nowe z asfaltobetonu i kostki bezfazowej w miejscach gdzie idą
instalacje podziemne),
– wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami,
– wykonanie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, leżaki, stoliki do szachów
z siedziskami,
– remont fontanny,
– wykonanie punktu widokowego,
– remont schodów z wykonaniem pasów z kostki integracyjnej,
– remont sceny,
– wykonanie alejki sensorycznej,
– wykonanie skateparku,
– wykonanie boiska do siatkówki plażowej,
– remont placów zabaw (dolnego i górnego) – wyremontowano cześć urządzeń oraz dołożono
nowe,
– wykonanie siłowni,
– wykonanie nowych rabat z krzewami i nasadzenia drzew.

Usunięto 22 szt. drzew oraz krzewy. Nasadzono:
– rośliny cebulowe na powierzchni 3 711,00 m2
– pnącza – 383 szt.
– byliny – 2 373 szt.
– rośliny sezonowe – 1 005 szt.
– drzewa – 48 szt.
– krzewy róż – 1 652 szt.
– krzewy liściaste – 4 702 szt.

                      

Back to top