Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Nabór do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do skorzystania z usługi całodobowej, 14-dniowej opieki wytchnieniowej, w terminie od 01.07.2021- 12.12.2021 w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10.06.2021 do momentu wyczerpania wolnych miejsc
Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w turnusie pod numerem tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałki do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.

 1. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1) oraz formularz zgłoszenia do Programu (zał. nr 2) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
 2. Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2) – karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.
 3. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w ramach którego realizowany będzie turnus, znajduje się w zał. nr 4.
 4. Gmina Miejska Kraków informuje, iż w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 do udziału w turnusie może zostać zakwalifikowanych 105 osób spełniających kryteria uczestnictwa w Programie.
 5. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w opiece wytchnieniowej, będą zobowiązane do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub wykazania się pełnym zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Informacje dot. szczegółów zostaną przekazane wyłonionym uczestnikom.
 6. Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
 7. Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela Urząd Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. (12) 616 50 76
 8. Realizator opieki wytchnieniowej nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej i przekaże informację o wynikach naboru.
 9. W określonych przypadkach związanych z indywidualnymi potrzebami opiekunów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w Programie, możliwa jest realizacja poszczególnych turnusów, krótszych niż 14 dni.

Potrzebne załączniki do zgłoszenia znajdują się pod linkiem: Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej – Kraków Bez Barier (www.krakow.pl)

Wystawa RAPTULARZ

By obyczajom starym zadość uczynić wszem i wobec ogłaszamy, że wielce jesteśmy radzi, iż pierwsze stronice naszego Raptularza zostały wypełnione. By tę okoliczność uczcić i wspólną radość wzmocnić, na wernisażowe biesiadowanie zapraszamy całą gawiedź i szlachectwo. Podejmą nas przewielebni i zacni cystersi mogilscy 16 lipca, Roku Pańskiego 2021. Rozpoczniemy uroczystość przed zachodem słońca o 19.00 godzinie, by ciału letnią kanikułą
chętnemu i duchowi mdłemu zrobić uciechę.

RAPTULARZ, CZYLI SPRAW PRZEDNOWOHUCKICH OPISANIE koncentruje się wokół dziesięciu mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do dziesięciu dokumentacyjnych rejestracji audio-wideo. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in.: wywiady ze świadkami historii, kustoszami miejsc pamięci, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile.
Wystawa posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się liczne spacery i wycieczki historyczne.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na spacery obowiązują zapisy przez formularz dostępny na: www.nhlab.okn.edu.pl .

Harmonogram wydarzeń:
 16 lipca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich
opisanie”. Krużganki Opactwa Cystersów w Mogile.

Program wydarzeń, towarzyszących wystawie „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”:

 17 lipca, godz. 11:00-12:30 – Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Mogile, bazyliki pw. Krzyża
św. Uczestnicy zobaczą m.in. gotycką część opactwa z renesansowymi freskami Stanisława
Samostrzelnika, kapitularz oraz refektarz. Prowadzenie o. Maciej Majdak OCist.
 18 lipca, godz. 15:00-16:30 – Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja, perły
gotyckiej architektury drewnianej. Budowniczym świątyni był Maciej Mączka – krakowski
snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną, ostrołukowym,
gotyckim portalu z 1466 roku. Prowadzenie: Jolanta Pawnik.
 24 lipca, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Czyżynach. Uczestnicy zobaczą ślady
dawnej wsi, kościół pw. Tadeusza Judy oraz teren, gdzie sięgało lotnisko Rakowice-Czyżyny.
Prowadzenie: Maciej Miezian.

 15 sierpnia, godz. 10:00-11:30 – Spacer historyczny po Pleszowie. W programie: zwiedzanie
kościoła, małej architektury, założenia parkowo-pałacowego oraz kapliczek. Podczas spaceru
omówione zostaną tradycje pobytu Tadeusza Kościuszki w Pleszowie w 1794. Prowadzenie:
Piotr Kapusta.
 21 sierpnia, godz. 11:00-12:30 – Spacer historyczny po Branicach. Uczestnicy zwiedzą
renesansowy dwór, obecnie zwany lamusem, ekspozycję archeologiczną oraz tereny
dawnego klucza Rusiecko-Branickiego. Prowadzenie: Anna Kolasa.
 28 sierpnia, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Krzesławicach. Zwiedzanie dworku
Jana Matejki, młyna oraz kościoła. Prowadzenie: Maciej Miezian.

 4 września – Spacer historyczny po Łuczanowicach. Zwiedzanie założenia parkowo-
pałacowego, śladów po dawnym, wiejskim układzie sakowym, kapliczek oraz cmentarza
ewangelickiego. Prowadzenie: Paweł Jakubiec.
 18 września, godz. 15:00-16:30 – Spacer wokół kopca Wandy pt. „Słowiańskie bóstwa i
rytuały na terenie Nowej Huty w czasach przedchrześcijańskich”. Prowadzenie: dr Renata
Leśniakiewicz.

 9 października – Spacer historyczny po Ruszczy i Wadowie. Zwiedzanie gotyckiego kościoła w
Ruszczy, spacer po terenie dawnej wsi, z informacjami historycznymi na temat rodziny
Popielów, założeń pałacowych w Ruszczy i Wadowie. Ponadto przejazd przez tunel w
Ruszczy.
 16 października – Spacer historyczny po Kościelnikach oraz Górce Kościelnickiej.
 31 października – finisaż wystawy połączony z oprowadzaniem po muzeum Opactwa
Cystersów w Mogile.

Kuratorka wystawy: dr Maria Wąchała-Skindzier.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin i zapisów na: https://www.facebook.com/NHlabOKN oraz
www.nhlab.okn.edu.pl .

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm
Jutra”.

Patroni medialni: Narodowy Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), Radio Kraków, TVP3 Kraków,
Kulturatka.pl, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Głos Seniora, Głos Tygodnik Nowohucki, Rodzinny
Kraków oraz Dwutygodnik Miejski Kraków.pl.

 

WAKACYJNA AKCJA SPISOWA

W związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. zapraszamy mieszkańców Krakowa do skorzystania z pomocy urzędników na stanowiskach do samospisu i wykonania obowiązku spisowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, organizujemy wakacyjną akcję spisową, która umożliwi spisanie się w urzędzie, korzystając z pomocy urzędników, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Do Państwa dyspozycji będą czekały 3 stanowiska spisowe, przy których urzędnicy będą świadczyć pomoc w uzupełnieniu formularza spisowego.

W lipcu zapraszamy do skorzystania ze stanowisk spisowych według następującego harmonogramu:

 • 10 lipca – ul. Wielicka 28a
 • 17 lipca – al. Powstania Warszawskiego 10
 • 24 lipca – os. Zgody 2

Stanowiska będą czynne w godzinach od 8.00 do 15.00. Nie ma konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne, klient przebywający w budynku Urzędu Miasta Krakowa obowiązany jest zasłaniać usta i nos, a przed wejściem poddać się automatycznemu pomiarowi temperatury. Obowiązuje także limit osób przebywających na sali obsługi klientów, który wynosi 1 osobę na 1 stanowisko obsługi. Prosimy o wyrozumiałość. W przypadku dużego zainteresowania i braku możliwości skorzystania ze stanowiska spisowego w wyznaczonych godzinach, będzie możliwość pozostawienia danych kontaktowych i umówienia się na termin wizyty w dni robocze lub spisania przez telefon przez rachmistrza spisowego.

Przypominamy! Każdego dnia roboczego stanowiska do samospisu uruchomione zostały w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, tj. przy al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a oraz na os. Zgody 2. Do skorzystania ze stanowiska konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie pod nr 12 616 93 20.

Zachęcamy także do skorzystania z bezpiecznej i szybkiej formy realizacji obowiązku spisowego poprzez formularz dostępny na stronie spis.gov.pl (nie jest wymagany profil zaufany) lub telefonicznie na infolinii spisowej pod nr telefonu 22 279 99 99.

Aktualizacja harmonogramu LATO NA SPORTOWO

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na boiskach wielofunkcyjnych szkół: 85, 89, 126, 130  oraz codzienne zajęcia piłki nożnej od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 – 20:00 na boisku SP 89.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator akcji Leszek Tytko: 512 142 810.

Kino pod chmurką

KINO POD CHMURKĄ BO.D15.13/20
Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – Edycja 2020
Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Czwarta edycja zwycięskiego projektu kulturalnego w Mistrzejowicach realizowana przez Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w letnich miesiącach 2021 roku. Projekt obejmuje organizację darmowych pokazów filmowych dla mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice, które odbywać się będą na terenach zielonych przed Klubem Kuźnia. Mieszkańcy Mistrzejowic będą także mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących pokazom, kreatywnych warsztatach, festiwalu Food Trucków i wielu innych wydarzeniach.

Zapraszamy 4, 11 i 18 lipca przed Klub Kuźnia na os. Złotego Wieku 14, a w razie niepogody
– do Kuźni. Projekcje będą poprzedzone wydarzeniami towarzyszącymi.

UWAGA! W razie niepogody liczba miejsc bardzo ograniczona ze względu na konieczność
zachowania bezpieczeństwa w czasie zagrożenia Covid-19.

Realizacja drugiej części projektu Kino pod chmurką nastąpi 29 sierpnia i 5, 12, 19
września. Zapraszamy!

Organizator
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Klub Kuźnia
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice
Partner
Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

Program I tury Kina pod chmurką:
27 VI
16.00 – 20.00 Foodtruckowe co nieco
O 18.00 zapraszamy na Hip-Hop. Zobaczycie pokaz tańca i będziecie mogli wziąć udział w warsztatach. Będą również zabawy i animacje dla dzieci i smakowite jedzonko z foodtrucków.
21.00 Projekcja filmu Włoskie wakacje, reż. James D’Arcy

4 VII
18.00 – 20.00 Oddychaj, odpoczywaj, relaksuj się!
Pilates, joga, a może badminton, gry planszowe czy leżakowanie? Zapraszamy na wspólny
relaks przed Klub Kuźnia OKN.
21.00 Projekcja filmu Kłamstewko, reż. Lulu Wang

11 VII
18.00 – 20.00 Rodzinny Art Festiwal
Zapraszamy na warsztaty plastyczne, wspólnie zrobimy biżuterię dla dzieci i gliniane cudaki.

21.00 Projekcja filmu Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, reż. Janusz Majewski

18 VII
18.00 – 20.00 Baw się razem z nami!
Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieciaki z naszej „osiedlowej” rodziny! Będą animacje i
zabawy, kreatywne warsztaty.
21.00 Projekcja filmu Arab blues, reż. Manele Labidi

Konkurs fotograficzny „Trzydziestolecie Rad Dzielnic Miasta Krakowa”

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego 30-lecie Rad Dzielnic

Zgłoszenie do konkursu fotograficznego 30-lecie Rad Dzielnic

Półkolonie letnie 2021 – zostały ostatnie wolne miejsca!

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana organizuje półkolonie letnie w Mistrzejowicach dla dzieci w wieku 6–9 lat. Zostały jeszcze wolne miejsca!

Tygodniowe turnusy będą odbywały się w godz. 8.00–16.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XV, która mieści się na os. Tysiąclecia – ul. Miśnieńska 58.

Cena za tygodniowy turnus to 350 zł.

Zapisy prowadzone są telefonicznie: 12 430 00 15 wew. 224 lub 243, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@cmjordan.krakow.pl.

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć, inne szczegóły i regulamin zapisów znajdują się tutaj: http://cmjordan.krakow.pl/2021/03/Polkolonie-letnie-2021-w-dzielnicy-Mistrzejowice 

LATO NA SPORTOWO

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na boiskach wielofunkcyjnych szkół: 77, 85, 89, 126, 130, 144 oraz codzienne zajęcia piłki nożnej od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00 na boisku SP 89.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator akcji Leszek Tytko: 512 142 810.

Back to top