Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Budżet obywatelski (12 kwietnia – 14 maja 2021)

Ruszyła VIII edycja Budżetu Obywatelskiego, do którego przystąpiła również nasza dzielnica. W zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  zamieszczonych zostało kilka niezbędnych informacji na temat tej edycji. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

Termin składania projektów w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypadać będzie w dniach 12 kwietnia – 14 maja 2021 roku.

W VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 35 000 000 zł.

Krakowski Panel Klimatyczny

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Panel obywatelski jest sposobem podejmowania ważnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Pierwszy w Krakowie panel obywatelski poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? Wysyłka zaproszeń jest pierwszym etapem doboru Panelistów i Panelistek. Spośród osób, które otrzymają zaproszenie i które następnie wyrażą chęć udziału w panelu, wyłoniona zostanie grupa 60 osób wraz z 10-osobową grupą rezerwową. Wylosowane osoby będą stanowić grupę reprezentatywną dla całego miasta pod względem cech społeczno-demograficznych i przestrzennych (płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania, poziom wykształcenia).

Planowane terminy spotkań Panelu:
1. 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne;
2. 17 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
3. 24 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
4. 15 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
5. 29 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
6. 12 czerwca 2021 r. – głosowanie i spotkanie podsumowujące.

Spotkania odbywać się będą w godzinach 9.00-15.00 w krakowskiej Tauron Arenie.
Za udział w panelu przewidziano wynagrodzenie.
Ze względu na sytuację pandemiczną, która może uniemożliwić odbycie spotkań w trybie stacjonarnym, istnieje możliwość, iż spotkania uczestników panelu będą się odbywać w formule on-line. Operator panelu zapewni pełne wsparcie techniczne dla panelistów. Rekomendacje przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80% głosujących panelistów będą przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do realizacji.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych, niezależna organizacja pozarządowa o profilu społeczno-eksperckim.
Dodatkowe informacje nt. Panelu znajdują się na stronach internetowych:
https://ipp.expert/kpk/
 #Weźże_udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym! | Instytut Polityk Publicznych (ipp.expert)
https://www.krakow.pl/klimat/247296,artykul,krakowski_panel_klimatyczny.html
https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych/photos/a.544937092336665/1815138608649834/

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Ogrody społeczne – konsultacje projektu

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu zakładania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Celem konsultacji jest doprecyzowanie i dostosowanie regulacji dot. zakładania i funkcjonowania ogrodów społecznych i ogrodów społecznych parcelowych, tak aby w jak najpełniejszym stopniu odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców Krakowa, które zostaną odzwierciedlone w Uchwale Rady Miasta Krakowa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Termin konsultacji: od 15 marca do 16 kwietnia 2021r.

W ramach konsultacji odbędą się:
1. Dwa spotkania online z mieszkańcami Krakowa:
 23 marca 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 – platforma Google Meet
 7 kwietnia 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 – platforma Google Meet
E-mail z informacją o chęci udziału w spotkaniu online, należy przesłać na adres:
biuro@zzm.krakow.pl . Na adres e-mail z którego wysłane zostanie zgłoszenie zostanie
przesłane potwierdzenie rejestracji oraz na dzień przed wydarzeniem link do spotkania.

2.Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 20 10 260 w dniach:
 18 marca 2021 r. w godzinach 12.00-18.00
 24 marca 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
 9 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 17.00

3. Ponadto, przez cały okres trwania konsultacji możliwe będzie zadawanie pytań w formie
elektronicznej na adres: biuro@zzm.krakow.pl

4. W czasie trwania konsultacji, wszyscy mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą wypełnić
także ankietę elektroniczną.

Link do ankiety, konsultowany projekt Regulaminu oraz dodatkowe materiały merytoryczne w
okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:
 na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl
 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
https://www.bip.krakow.pl/,
 na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
 w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy ulicy
Reymonta 20, 30-059 Kraków (I piętro, pok.36).

Bezpłatna mammografia w kwietniu 2021

Szanowni Państwo!

LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Kraków – 14 i 15 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Norymberska 1

 Kraków – 27 kwietnia 2021 w godzinach od 9.00 do 19.00 i 28 kwietnia 2021 w godzinach od 8.00 do 18.00 przy Centrum Handlowym Krokus, al. T. Bora-Komorowskiego 37

 Kraków  – 28 kwietnia 2021 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 29 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. M. Ćwiklińskiej 14

 W 2021 roku po raz pierwszy z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały z decyzją o realizacji badań. Systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularzW celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Plakat

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest sposobem umożliwiającym realizację działań mieszkańców dla mieszkańców przy wsparciu Urzędu. Miasto to mieszkańcy, którzy budują jego przestrzeń, otoczenie i przyszłość.

W ramach inicjatywy lokalnej krakowianki i krakowianie mogą zgłaszać swoje pomysły i zadeklarować udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego, ale przede wszystkim pracy społecznej.

Inicjatywa lokalna jest dostępna dla wszystkich społeczności lokalnych Krakowa. Poprzez możliwość współdecydowania mieszkańcy mogą dzięki inicjatywie lokalnej podejmować się realizacji różnego rodzaju pomysłów, które przyczynią się do poprawy otoczenia, warunków życia dla ogółu danej społeczności.

Inicjatywa lokalna opiera się na współpracy wnioskodawców-mieszkańców i Urzędu. Współdziałanie jest fundamentem przedsięwzięcia, a jego najmocniejszym filarem jest praca społeczna każdego zaangażowanego mieszkańca. Urząd pełni jedynie rolę pomocnika i może wesprzeć projekt poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów, wypożyczyć sprzęt lub wspomóc eksperckim doświadczeniem swoich pracowników.  To co najtrudniejsze dla mieszkańca, a zarazem wielce satysfakcjonujące, to sam fakt osobistego zaangażowania w proces realizacji własnego pomysłu. 

Przy działaniach w ramach inicjatywy lokalnej dużą rolę odgrywają Rady Dzielnic. Jako instytucje znajdujące się najbliżej mieszkańca mogą również brać czynny udział w realizacji pomysłów. 

Mieszkańcy przed złożeniem wniosku o inicjatywę lokalną mogą zwrócić się do Rady Dzielnicy na obszarze, której ma się odbywać inicjatywa z prośbą o wyrażenie aprobaty dla ich pomysłu, a dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii złożony wniosek zyskuje  dodatkowe 10 punktów.

Rady Dzielnic mogą wspierać mieszkańców poprzez m.in. udostepnienie przestrzeni wokół lub wspierać organizacyjnie lub rzeczowo. Taka sytuacja miała miejsce przy realizacji inicjatywy lokalnej pn. Ogród deszczowy w Mistrzejowicach Rada Dzielnicy XV – Ogród deszczowy został wykonany przy budynku siedziby Rady  Dzielnicy XV Mistrzejowice. Jak opisuje jeden z pomysłodawców, głównym celem  projektu było zwrócenie szczególnej uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Pierwszy prototypowy ogród deszczowy powstał jesienią 2019 r. na osiedlu Teatralnym 25, nieopodal Biblioteki Kraków, również w ramach inicjatywy lokalnej.  Ogrody deszczowe to instalacje, które ograniczają odpływ wód opadowych do kanalizacji, a jednocześnie pomagają dbać o rośliny w trakcie suszy. Ogród taki można zbudować w pojemniku lub w gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony jest z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni, które pełnią rolę stabilizującą. Dzięki takim rozwiązaniom mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtrujących, a następnie odparowana do atmosfery. Do obsadzenia ogrodów deszczowych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy nasze rodzime paprocie. Tworzenie ogrodów deszczowych jest sposobem na minimalizację zmian klimatycznych.

Mówiąc o współpracy w ramach inicjatywy lokalnej dobrym przykładem wspólnych działań jest również projekt pn. Piknik u Fidlera, gdzie w pomysł stworzony przez mieszkańców zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie.  Inicjatywa „Piknik u Fiedlera” to działanie,  które skupiło wokół siebie uczniów, nauczycieli ze szkoły, rodziców oraz dziadków. Celem projektu był zagospodarowanie przyszkolnego terenu zielonego w połączeniu z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Nauczyciele i uczniowie uprzątnęli i przygotowali teren, wykonali rabaty, posadzili rośliny oraz umieścili w ogrodzie wykonane wcześniej karmniki oraz budki lęgowe dla zwierząt. Stworzony ogród stał się miejscem gwarantującym dzieciom edukację na świeżym powietrzu, gdzie do rozwoju przyrody przyczynili się wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia.  Dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy mieszkańców udało się zbudować mocną relacje społeczności szkolnej, począwszy od nauczycieli po uczniów i członków ich rodzin, przypominając o tym, że szkoła to nie tylko edukacja, a przede wszystkim wspólnota. Szkolna przestrzeń stała się bardziej przyjazna dla uczniów, a nauczycielom dostarczyła narzędzia do edukacji w kontakcie z przyrodą.

Rok 2020 z uwagi na przebiegającą w tle pandemię Covid-19 nie był łatwym okresem dla działań mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Wielu wnioskodawców musiało zmieniać plany związane ze sowimi projektami lub nawet zrezygnować z realizacji swoich pomysłów. Tym bardziej za sukces uważać należy 24 wnioski, które wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z których wspólnie udało się zrealizować 10. Mieszkańcy Krakowa swoje działania  w ramach inicjatywy lokalnej skupili w obszarze związanym z edukacją, ochroną przyrody, ekologią, nie zapomnieli również o seniorach i ochronie zdrowia. 

Podsumowanie wszystkich tegorocznych inicjatyw można obejrzeć na stronie www.obywatelski.krakow.pl, a już dziś zapraszamy do współpracy z pracownikami Referatu ds. Partycypacji i Dialogu, którzy na każdym etapie realizacji inicjatywy lokalnej służą merytorycznym wsparciem. 

Planowane środki na realizację inicjatyw lokalnych w 2021 roku wynoszą 150 tysięcy złotych. 

Wnioski można składać:

  1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego,
  2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego,
  3. W siedzibie Urzędu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.
  4. W innych siedzibach Urzędu Miasta.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną internetową https://obywatelski.krakow.pl/, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty oraz zapoznać się ze zrealizowanymi inicjatywami.

Dla Państwa wygody wszelkich niezbędnych informacji na temat inicjatywy lokalnej można uzyskać telefonicznie od pracowników referatu ds. Partycypacji
i Dialogu pod nr: tel.   12 616 78 05, 12 616 60 14.

Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otarty nabór na wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.
Nabór trwa do 12 marca 2021!

Przedstawiciele aktywistów, NGO, grup nieformalnych oraz wnioskodawcy zgłaszają swoje kandydatury do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VMnOqd7r-E-v_UOtSNIhJq6O1gAbUk9Hnhp15fh_MOZUNFdSNlFROEFTT0hPTTVEMEdZRFBRS0tDRC4u

Osoby posiadające doświadczenie w partycypacji społecznej lub chcące zdobyć takie doświadczenie zachęcamy do składania formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=137845.

Rozlicz PIT w Krakowie!

Twój PIT robi różnicę – sprawdź, dlaczego warto rozliczać go w Krakowie!

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do budżetu państwa – znaczna jego część przekazywana jest gminie, w której został rozliczony. W Krakowie każdy podatnik wnosi do budżetu miasta średnio 2750 zł. Ktoś mógłby pomyśleć, że to niewiele, ale nic bardziej mylnego. Hasło tegorocznej miejskiej kampanii zachęcającej krakowian do rozliczania się w miejscu zamieszkania – „Nasze podatki składają się w całość” – przypomina, że każdy
podatnik ma realny wpływ na rozwój miasta, a także jego odbudowę po pandemii.

Krótko mówiąc: razem możemy więcej
W 2020 roku podatek PIT zapłaciło w Krakowie prawie 650 tys. mieszkańców, z czego ponad 32 tys. osób rozliczyło się w naszym mieście po raz pierwszy. Tylko nowi podatnicy zasilili budżet miasta niebagatelną kwotą – około 90 mln zł. Mniej więcej tyle potrzeba, żeby wznieść 3 szkoły podstawowe lub zbudować 5 krytych basenów. Taka kwota wystarczy też na urządzenie 9 parków czy zakup 9 tramwajów niskopodłogowych. Tyle mniej więcej
kosztuje wykonanie termomodernizacji około 50 budynków oświatowych. Różnicę, jaką w przestrzeni miasta robi każdy rozliczony podatek dochodowy, także widać gołym okiem. Za pieniądze, które średnio jeden podatnik wkłada do miejskiego budżetu, można – alternatywnie – zamontować 10 stojaków rowerowych, pomalować 15 przejść dla
pieszych, położyć 4 m kw. chodnika, posadzić trzy drzewa, wysiać 200 m kw. łąki kwietnej czy obsadzić zielenią 13 ekranów akustycznych.

A jak to wygląda w nieco większej skali? Wystarczy 4 podatników, żeby postawić latarnię parkową albo założyć na terenie miasta pasiekę składającą się z pięciu uli i zapewnić jej roczne funkcjonowanie. Z rozliczenia 12 podatków można zbudować oświetlenie na przejściu dla pieszych, a z 95 podatków – sfinansować budowę 8 miejsc parkingowych.

Im większe wpływy z podatku PIT uzyskuje miasto, tym zasobniejszym dysponuje budżetem – i tym więcej jest w stanie zrobić dla swoich mieszkańców. Zarówno jeśli chodzi o rozwój, jak i o utrzymanie usług miejskich na wysokim – jakościowo i ilościowo – poziomie. To m.in. z udziału w podatku PIT finansowane są działania w obszarach mających wpływ na nasze codzienne życie, takich jak: edukacja, transport publiczny, infrastruktura drogowa, piesza i rowerowa, tereny zielone i obiekty służące rekreacji, wydarzenia kulturalne, budżet obywatelski czy pomoc społeczna. Nasz indywidualny wkład do budżetu nigdy nie jest sam – zwielokrotniony przez setki tysięcy zmienia otoczenie wokół nas na lepsze.

Całoroczny budżet Krakowa wynosi w 2021 roku ponad 6 mld zł. Niemal jedna trzecia dochodów miasta, czyli aż 1,8 mld zł, to wpływy z udziału w podatku PIT. Dlatego od wielu już lat Kraków, jak każdy dobry gospodarz, stara się o powiększenie swojej bazy podatkowej, stale zachęcając mieszkańców, by swój PIT zostawiali w miejscu, w którym żyją i z którym wiążą zawodową i prywatną przyszłość. To jeszcze ważniejsze w czasie, gdy pandemia, a wcześniej reformy podatkowe w odczuwalnym stopniu przyhamowały wpływy z tego źródła.

Dlaczego jeszcze warto rozliczać PIT w Krakowie?
Podatnik, który zdecyduje się rozliczać pod Wawelem, może mieć osobistą satysfakcję, że ma swój wkład w rozwój miasta, oraz pewność, że pozostawione tu pieniądze wrócą do niego w postaci konkretnych usług i udogodnień. Ale to nie wszystko. Każdy płacący PIT w Krakowie zyskuje prawo do korzystania z Karty Krakowskiej – czyli miejskiego programu uruchomionego w 2018 roku z myślą o osobach, które są zameldowane na stałe w Krakowie lub rozliczają tu swój PIT. Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek i preferencji m.in. w komunikacji miejskiej, instytucjach kultury czy w dostępie do wybranych towarów i usług oferowanych przez partnerów programu, także tych komercyjnych. O Kartę Krakowską na podstawie rocznego zeznania podatkowego wystąpiło do tej pory ponad 34 tys. osób.
W tym roku już po raz dziesiąty miasto prowadzi akcję „Płać podatek w Krakowie”, przekonującą, że warto w zeznaniu podatkowym wskazać Kraków jako beneficjenta odprowadzanych podatków. Kilkadziesiąt citylightów, monitory na przystankach, ekrany w urzędowych lokalizacjach, spoty i specjalny branding w komunikacji miejskiej, ale również media: tradycyjne, internetowe i społecznościowe – będą starały się dotrzeć z tym komunikatem do osób, które mieszkają w stolicy Małopolski, ale z fiskusem nadal rozliczają się w innych miejscowościach.

Przekieruj podatek – to nic trudnego!
Przypomnijmy, że aby płacić podatki w Krakowie, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać. Zgodnie z prawem miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych – czyli właśnie teraz – wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowego urzędu skarbowego. Wszystkie adresy znajdują się na stronie internetowej krakow.pl/podatki. W każdej chwili można też wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędach skarbowych. Tu z kolei podajemy imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony druk składamy do urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.
Jeśli rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy wyśle on nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zaktualizują.

W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby, decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). W ustaleniu pomoże wyszukiwarka umożliwiająca przyporządkowanie miejsca zamieszkania do właściwego krakowskiego urzędu skarbowego.
I jeszcze jedno: pamiętajmy, aby o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę.

Konsultacje Społeczne „System Informacji Miejskiej w Krakowie”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie, którego zadaniem jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych.

Przedmiotem konsultacji jest zaprojektowany przez Towarzystwo Projektowe i firmę Para-Buch System Informacji Miejskiej dla Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac projektowych wykonane zostały następujące nośniki, które zostaną wprowadzone do przestrzeni miejskiej, a na tę chwilę w ramach pilotażu zostały zamontowane w okolicy DH Jubilat: tablice ulicowe, tablice adresowe, tablice z nazwą zarządcy budynku, tablice kierunkowe dla pieszych, podświetlany punkt informacyjny, podświetlana mapa wielkoformatowa, moduły informacyjne naścienne
i pulpitowe, tablice informacji drogowej oraz pulpitowy nośnik regulaminu parku.

Prócz przedstawionych w pilotażu nośników opracowana księga SIM zawiera takie elementy jak: pulpitowy nośnik mapy osiedlowej, totem kierunkowy dla pieszych, totem z informacją o trasie turystycznej, totem parkingu P+R, totem stanowiska K+R BUS, totem przystanku tramwaju wodnego czy tablica wjazdowa do miasta.
Konsultacjom społecznym podlegać będzie materiał koncepcyjny (manual graficzny) oraz fizycznie wykonane elementy usytuowane na obszarze pilotażowym. System Informacji Miejskiej planowany jest do wdrożenia na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków i stanowić będzie ważny element informacji oraz krajobrazu miasta.

Konsultacje są prowadzone przez Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków
oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje będą trwać w okresie od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
W ramach konsultacji odbędą się:
1. Spotkanie z mieszkańcami Krakowa w dniu 9 marca 2021 r. w godzinach 17.00- 19.00. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, spotkanie odbędzie się w formule on-line. Rejestracja na spotkanie możliwa będzie poprzez wysłanie informacji o chęci uczestnictwa adres na e-mail sim@ztp.krakow.pl w terminie od 1 marca br. do 5 marca
br. Zapisane osoby otrzymają link do spotkania. Ze względu na ograniczenia techniczne decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Dyżury telefoniczne ekspertów pod numerem telefonu: 12 616 86 91 w dniach:
19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. Dyżury prowadzone będą: od środy do piątku w godz. 12:00–14:00, w poniedziałki i wtorki w godz. 14:00-16:00.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać:
– za pomocą ankiety w nieprzekraczalnym terminie od 19 lutego 2021 r. do 12 marca
2021 r. w następujący sposób:
 poprzez wypełnienie wersji elektronicznej formularza: link:
www.ztp.krakow.pl/sim
 przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail:
sim@ztp.krakow.pl
 wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków; (z dopiskiem: Konsultacje społeczne SIM)
 dostarczenie osobiście do siedziby Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków; (urna na dokumenty w holu na parterze)
 przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) adres: /UMKr/SkrytkaESP (z dopiskiem: Konsultacje społeczne SIM)

Informacje o konsultacjach społecznych opublikowane są również na stronach:
www.krakow.pl, www.bip.krakow, www.ztp.krakow.pl, www.mobilnykrakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram.
Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie oraz konsultacji społecznych dostępne są na stronie www.ztp.krakow.pl/sim.

System Informacji Miejskiej – konsultacje

Back to top