Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Projekt „W sile wieku 2”

Szanowni Państwo,

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie od dnia 1.01.2022r. do dnia 28.09.2023r. realizuje projekt pn.: „W sile wieku 2”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „W sile wieku 2” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa, po przebytym udarze mózgu lub cierpiących na Alzheimera albo inne zespoły otępienne, którzy ze względu na skończony 60 r. życia, wymagają specjalistycznej opieki, terapii lub wsparcia w związku z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla Uczestniczek i Uczestników utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków nową placówkę – Klub Samopomocy – Specjalistyczny, ul. Naczelna 12A (18 nowych miejsc), która zapewnia dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu Seniorzy w Klubie otrzymują:
 dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek);
 organizację czasu wolnego;
 terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację;
 imprezy integracyjne;
 wyjazdy rekreacyjno-turystyczne;
 wsparcie w postaci informacji, edukacji i poradnictwa pracownika socjalnego,
psychologa, logopedy i fizjoterapeuty oraz poradnictwo dla opiekunów faktycznych
(poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne);
 zapewniany jest dowóz z miejsca zamieszkania do i z Klubu Samopomocy;

Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, tel. 887 880 812.
Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy- Specjalistycznego w ramach projektu „W sile wieku 2”, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, którego druk można otrzymać w siedzibie ww. Klubu bądź na podany adres poczty elektronicznej.

Biuro projektu – os. Szkolne 20, 31 – 977 Kraków, tel. 12 425 64 65, 12 265 17 61.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Ograniczona liczba miejsc.
Serdecznie zapraszamy.

XLIX sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Szanowni Państwo

Informuję, że została zwołana XLIX sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na czwartek 17 listopada 2022 roku o godz. 17.00 w siedzibie dzielnicy ul. Miśnieńska 58 w Krakowie.

W załączeniu przekazuję proponowany projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice

Marek Hohenauer

Projekt_porządku_obrad

Druk_268

Druk_269

 

Posiedzenie Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska – listopad

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 15 listopada /wtorek/ o godzinie 16:00. 

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami – listopad

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 23 listopada 2022 r. /środa/ o godzinie 19:00

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa – listopad

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 14 listopada /poniedziałek/ o godzinie 19:30  w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury – listopad

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 17 listopada 2022 r. /czwartek/ o godzinie 16:30

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego – listopad

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu  14 listopada 2022 r. /poniedziałek/ o godzinie 19.00. 

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie komisji – zawiadomienie

Back to top