Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

XLVII sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Szanowni Państwo,

Informuję, że została zwołana XLVII sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na czwartek 22 września 2022 roku o godz. 17.00 w siedzibie dzielnicy ul. Miśnieńska 58 w Krakowie.

W załączeniu przekazuję proponowany projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice

Marek Hohenauer

 

Projekt porządku obrad

Druk_257

Druk_258

Druk_259

Druk_260

Druk_261

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury – wrzesień

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 22 września 2022 r. /czwartek/ o godzinie 16:30

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Pożegnanie Lata – fotorelacja

W sobotę 10 września 2022 r. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, na zlecenie Rady i Zarządu Dzielnicy XV, zorganizowało „Pożegnanie lata” na Plantach Mistrzejowickich.
Organizatorzy z radością witali dzieci i młodzież a nawet całe rodziny. Na uczestników czekały różnorodne atrakcje przygotowane przez Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana: występy zespołów tanecznych i muzycznych, zabawy dla przedszkolaków, zajęcia rekreacyjno-sportowe, teatralne przebieranki i warsztaty rzemiosła artystycznego oraz konkursy z nagrodami. Każdy mógł też posilić daniami oferowanymi przez food trucki i skorzystać z szerokiej oferty smacznych przekąsek. Imprezę można było pożegnać wykonując w foto-budce pamiątkowe zdjęcie.

Podczas pikniku swoją ofertę prezentowały różne instytucje i firmy: Centrum Młodzieży proponowało zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, Oriflame zachęcało do
skorzystania z porad kosmetycznych, a Floreally oferowało biżuterię z kwiatów i żywicy oraz świece sojowe. Dużo radości przyniosły też animacje szczudlarzy, którzy zabawiali
najmłodszych bańkami mydlanymi i chustą animacyjną. Sponsor imprezy „Wawel-Service – inwestycja Piasta Park – gdzie miasto łączy się z naturą” zapraszał dzieci do wzięcia udziału w bardzo atrakcyjnej grze terenowej. Należało wykonać kilka zadań, np. malować kartonowe domki, układać puzzle, pokonać tor przeszkód, szukać skarbu… Zbierało się pieczątki, a na koniec wygrywało nagrody.

Innego rodzaju atrakcje zaproponowali strażacy, policjanci. Pierwsi z nich, strażacy z jednostki nr 7, przyjechali samochodem ratowniczo-gaśniczym. Z kolei policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz VII Komisariatu zaprezentowali supernowoczesny motor oraz samochód wraz ze sprzętem. Ponadto, na stanowisku policyjnym można było rozwiązywać zadania związane z bezpieczeństwem na drodze. Nie zapomnimy też konkursów i zadań przygotowanych i przeprowadzonych przez Wydział Profilaktyki Straży Miejskiej. Nowością tegoroczną były gry i zabawy dotyczące zasad segregacji odpadów przeprowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna prezentowała sprzęt w karetce, przeprowadzała szkolenia z pierwszej pomocy na fantomach, zapewniała opiekę lekarską wszystkim uczestnikom a Boss Protection Group – bezpieczeństwo.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00, wraz z pojawieniem się na scenie młodych artystów. Jako pierwsi zaprezentowały się przedszkolaki z Przedszkola nr 131, a później wystąpili reprezentanci szkół podstawowych nr, 89, 144, 85 i 126 – były piosenki i tańce. Po nich publiczność oklaskiwała, Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży oraz
ZPiT „Nowa Huta” z Nowohuckiego Centrum Kultury. Prezentowała się także solistka z piosenką aktorską, trio gitarowe oraz Zespół Muzyczny w których skład wchodzą uczestnicy
zajęć w Centrum Młodzieży. Podczas dnia Mistrzejowic nie zabrakło również miejsca dla sportu: zobaczyliśmy zmagania judoków z CM i zawodników – reprezentantów naszego kraju
na zawodach międzynarodowych Muaythai ze Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MAXIMUS. Wieczorem natomiast zamiast zespołu Gosia Markowska Band w centrum uwagi znalazła się burza, która skutecznie udaremniła występ naszej gwiazdy. Miejmy nadzieję, że zagrają dla nas za rok!

Na pożegnaniu lata w Mistrzejowicach nie mogło zabraknąć włodarzy naszego miasta – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga, Posła na Sejm RP Aleksandra Miszalskiego, Radnych Miasta: Kazimierza Chrzanowskiego i Sławomira Pietrzyka, a także Radnych Dzielnicy XV, z przewodniczącym Markiem Hohenauerem na czele oraz Dyrektora Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana Bartłomieja Kocurka – organizatora wydarzenia. Dziękujemy sponsorom imprezy, w tym Wawel Service (www.wawel-service.pl), Park Wodny, Oriflame, za ufundowanie licznych nagród konkursowych a także Klubowi Kuźnia Ośrodka Kulturzy im CK Norwida za współpracę. Impreza Święto Dzielnicy XV „Pożegnanie lata” przebiegła w atmosferze zabawy, przy dosyć kapryśnej pogodzie, lecz, jak zwykle wspaniałej frekwencji.

Małgorzata Surma
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Zdjęcia z imprezy znajdują się pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/pq4gea2jxacp6fb/AACmCQiqI9qfcTXVe6ODowxga?dl=0

 

Nabór dla 4 rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór dla 4 rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”-  edycja 2022 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, dzięki czemu uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w programie.

W ramach programu rodzic/opiekun dziecka z niepełnosprawnością ma możliwość wykorzystania do 240 godzin opieki dziennej w miejscu zamieszkania, ze wskazaniem osoby świadczącej usługi na rzecz dziecka w terminie od 01.10.2022r. do 30.11.2022r.

Warunki udziału w programie:

posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
zamieszkiwanie rodzica/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem
z niepełnosprawnością i sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki,
stałe przebywanie dziecka w domu, tj. nie korzystanie z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego, czy internatu.
Warunki realizacji opieki:

1. Zgodnie z zasadami Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022r., opieka w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością może być świadczona przez: osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
2. Osoba zgłoszona przez uczestnika do świadczenia usług opieki dziennej w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością nie może być:

członkiem rodziny (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu),
opiekunów prawnych,
osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

3. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej z limitem do 240 godzin. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

4. W ramach realizacji gmina zatrudni pracownika realizującego usługi opieki wytchnieniowej wskazanego przez uczestnika Programu, spełniającego powyższe warunki. Kwota wynagrodzenia za godzinę opieki wynosi 38 zł brutto (w tym składki i pochodne od wynagrodzenia).

Nabór trwa do dnia 13 września. Osoby, które zakwalifikują się do programu zostaną poinformowane telefonicznie.

W załączeniu znajdują się dokumenty (zał. 1-3), które należy wypełnić i wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności dziecka dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24 pok. nr. 13 parter (po lewej stronie od recepcji) do dnia 13 września godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-15:00.

W przypadku dużego zainteresowania naborem, w związku z małą ilością miejsc, osoby chętne mogą zostać poproszone o dołączenie do karty zgłoszenia, wypełnionej przez lekarza karty pomiaru niezależności funkcjonalnej, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 4)

Więcej informacji pod nr. tel. 12 616 50 76

Nabór dla 4 rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 – Kraków Bez Barier (www.krakow.pl)

 

Rodzinne lekcje pływania – zachęcamy do zapisów!

Zachęcamy Pańswa do udziału w programach: „Pływające maluchy – lekcje pływania dla rodziców z dziećmi do lat 4.” oraz „Rodzinne lekcje pływania dla rodziców z dziećmi od 5 do 16 lat.”

Pływające maluchy – lekcje pływania dla rodziców z dziećmi do lat 4.

Gmina Miejska Kraków i  Lemon Concept s.c. serdecznie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku do lat 4, mieszkających na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

Projekt „Rodzinne pływanie – pływające maluchy” skierowany jest do  rodziców z dziećmi do lat 4, którzy mogą skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora.

Lekcje pływania mają na celu stymulację rozwoju psychofizycznego dzieci, oswojenia z wodą a wszystko w formie zabawy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia prowadzone są w grupach dostosowanych do wieku.

Lekcje rodzinnego pływania dla maluchów odbywają  na pływalni Lemon Fitness.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona i o wzięciu udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:

Lemon Concept s.c , tel. 12 359 48 87, 733-999-785

 

Rodzinne lekcje pływania dla rodziców z dziećmi od 5 do 16 lat.

Gmina Miejska Kraków, Ośrodek Sportu i Rekreacji „KOLNA”, Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim i Kozłówek  serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi mieszkające na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu.

„Rodzinne pływanie” skierowane jest do krakowskich rodzin, które mogą skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia).

Lekcje rodzinnego pływania odbywają na pływalniach będących nowoczesnymi placówkami sportowo – rekreacyjnymi zlokalizowanymi na terenie Krakowa.

Szczegółowe informacje o akcji:

basen przy ul. Kolnej 2
basen Com Com Zone Kozłówek przy ul. Facimiech 32
basen Com Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona i o wzięciu udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „KOLNA”, ul. Kolna 2 – tel. 500 250 666
Centrum Rozwoju Com Com Zone Kozłówek, ul. Facimiech 32 – online przez stronę internetową https://comcomzone.pl/zona/Kozlowek – zakładka REZERWACJA ONLINE.
Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29 – online przez stronę internetową https://comcomzone.pl/zona/Prokocim – zakładka REZERWACJA ONLINE.

 

Posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa – wrzesień

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia, Rodziny i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 19 września 2022 r. /poniedziałek/ o godzinie 19:30  w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Kultury – wrzesień

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Kultury Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 19 września 2022 r. /poniedziałek/ o godzinie 19:30.

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie komisji – zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska – wrzesień

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 20 września 2022 r. /wtorek/ o godzinie 16:00. 

w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Posiedzenie Komisji – zawiadomienie

Back to top