Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Konsultacje społeczne dot. projektu Polityki Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KRAKOWA NA LATA 2021-2028.

Przedmiotem konsultacji są propozycje obszarów 9 rekomendacji działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, zawarte w 6 rozdziale projektu dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.
Konsultacje są prowadzone przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu.
Konsultacje trwają w okresie od 2 do 23 października 2020 r.

Szczegóły:

Informacja – konsultacje

Projekt dokumentu – Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa 2021-2028

Spotkanie online ZZM „Drzewo w mieście – spotkanie z ekspertami”

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców Krakowa tematyką związaną z utrzymaniem zieleni w mieście, a w szczególności pielęgnacją drzew, Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu najbliższy poniedziałek, tj. 19 października o godzinie 16:30 organizuje spotkanie online „Drzewo w mieście – spotkanie z ekspertami”.

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców Krakowa, którzy zainteresowani są tematyką drzew w mieście. Dyskutowany będzie szczególnie temat często podnoszony przez mieszkańców – sposób informowania o wycinkach.

Dzięki udziałowi w spotkaniu poznasz:

 • problemy z jakimi zmagają się drzewa w mieście,
 • zabiegi jakie są wykonywane w celu polepszenia kondycji drzew
 • przyczyny podjęcia ostatecznej decyzji jaką jest wycinka.

Szczegóły spotkania znajdują się również na stronie internetowej: https://zzm.krakow.pl/dla-mieszkancow/drzewo-w-miescie/840-drzewa-w-miescie-spotkanie-on-line-z-ekspertami.html

Wymagane zapisy!

Zawieszenie bezpośredniej obsługi mieszkańców – komunikat

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października br. w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta, zawieszona zostaje do odwołania bezpośrednia obsługa mieszkańców w biurze Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Prosimy o kontakt:

e-mailowy: rada@dzielnica15.krakow.pl
lub telefoniczny: 12 648-96-18

Życzymy dużo zdrowia!

Przedszkole 144 jak nowe

Minęły dwa miesiące wakacji i trudny czas pandemii. Z dumą wracamy do pięknie odnowionego,
wyremontowanego Przedszkola, do nowego otoczenia wokół do znanych kątów, przyjaciół…
Firma AT-UD w czerwcu 2020 roku po wygranym przetargu, rozpoczęła kompleksową termomodernizację
Samorządowego Przedszkola nr 144 na os. Boh. Września 15. Środki zostały pozyskane z budżetu Miasta
Krakowa.

Termomodernizacja objęła:

 • odwodnienie wokół całego budynku;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • wymianę systemu instalacji grzewczej, grzejników we wszystkich pomieszczeniach;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę dachu;
 • remont i ocieplenie kominów;
 • wykonanie instalacji odgromowej.

Wizualnym akcentem modernizacji jest piękna elewacja, która przykuwa wzrok i jest wizytówką Przedszkola.
Trwający 3 miesiące remont nadzorowała i swoim czujnym okiem dopatrywała Pani Dyrektor Halina Antoniuk.
Dziękujemy Panu Radnemu Miasta Krakowa Kazimierzowi Chrzanowskiemu za pomoc i wsparcie we wszystkich
działaniach podejmowanych przez nasze Przedszkole. Wszystkim Rodzicom, pracownikom naszej placówki
dziękujemy za pomoc, życzliwość i wyrozumiałość.

Konsultacje społeczne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w dniu 9 października rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

https://www.dropbox.com/sh/4ikwngxnsrcc20r/AAAsm_Mro6NcJqxjYY4JDNaaa

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu dzisiejszym rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.

Konsultacje społeczne.

Zapraszamy w dniach 31.08 – 25.09.2020 r.

Szczegóły na stronie:
dialogspoleczny.krakow.pl

Załącznik:
http://dzielnica15.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/09/ogłoszenie.docx

Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu.

Konsultowane propozycje zmian dotyczą wyłącznie wprowadzenia do Statutów Dzielnic
I-XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji
i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy są jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic.

Przedmiotem konsultacji nie są zapisy obowiązujących Statutów Dzielnic I-XVIII.

Zgłaszane przez mieszkańców opinie i wnioski powinny dotyczyć zatem wyłącznie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic stanowiącego treść załączników nr 1-18 do uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

 1. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:
  31 lipca 2020 roku w godzinach 17.00-19.00 – sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
  10 sierpnia 2020 w godzinach 17.00-19.00 – Urząd Miasta Krakowa, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
 2. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12)421-41-66 w dnia 4, 11 i 13 sierpnia 2020 roku w godzinach 15.00-16.30.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 możliwe będzie zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres: bd.umk@um.krakow.pl.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • w wersji papierowej w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Bracka 10 (pok. 3), lub ulica Dekerta 24 (pok.11),
 • w wersji papierowej w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
 • w wersji papierowej w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Brackiej 10 lub ulicy Dekerta 24
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Statuty Dzielnic”.
 • podczas spotkań konsultacyjnych
Back to top
Skip to content