Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:
Janusz Pasik

CZŁONKOWIE KOMISJI:
Krzysztof Bąk
Marek Hohenauer
Karol Pęczek

CELE KOMISJI:
? Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenie akcji informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej na terenie dzielnicy.
? Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej, w zakresie przedmiotu działania komisji.
? Analiza i ocena planów oraz sprawozdań dotyczących budżetu dzielnicy.

Back to top