Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:
Anna Dyszy

CZŁONKOWIE KOMISJI:
Anna Piechowska
Janusz Pasik
Dariusz Badurski

CELE KOMISJI:
? Realizacja polityki miasta Krakowa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, w tym współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, mieszkańcami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przedmiotu działania komisji.
? Pozyskiwanie i analiza informacji na temat potrzeb remontowych placówek oświatowych na terenie dzielnicy.
? Opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie tworzenia lub likwidacji na terenie dzielnicy placówek oświaty

Back to top