Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Józef Błażejczyk

Szymon Kałuża – wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE KOMISJI:
Anna Trzoniec
Marek Hohenauer

CELE KOMISJI:
? Wspieranie działań mających na celu tworzenie parków, zieleńców miejskich i placów zabaw na terenie dzielnicy.
? Opiniowanie programów i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby oraz eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska.
? Promowanie wśród mieszkańców nowego systemu segregacji odpadami

Back to top