Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs fotograficzny „Trzydziestolecie Rad Dzielnic Miasta Krakowa”

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego 30-lecie Rad Dzielnic

Zgłoszenie do konkursu fotograficznego 30-lecie Rad Dzielnic

Back to top