Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Konsultacje społeczne w sprawie Rad Dzielnic

Od dnia 24 stycznia 2013 r. przez okres 30 dni wyłożona jest w siedzibie każdej dzielnicy do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmian ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa stanowiąca załącznik do uchwały nr 63/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19. Grudnia 2012 r. Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmian ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków również w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail br.umk@um.krakow.pl