Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Planowane remonty w dzielnicy

W najbliższym czasie Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice wraz z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu dokona uszczegółowienia zakresu prac remontowych przyjętych do realizacji w ramach zadań dzielnicy na 2014 rok. Na chwilę obecną zaplanowano generalne remonty chodników wzdłuż następujących ulic:

Remont chodnika, ulica Kruszwicka

Remont chodnika, ulica Bohomolca

Remont chodnika, ulica Wiślicka od strony os. Kombatantów

Remont chodnika, ulica Nagłowicka

Remont chodnika, ulica Miśnieńska

Remont chodnika w rejonie bloku nr 6-9 os. Mistrzejowice

Budowa chodników zgodnie z opracowaną dokumentacją pomiędzy os. Tysiąclecia i Oświecenia.

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kleeberga.

W większości jest to kontynuacja zadań z lat ubiegłych. Etapowanie remontów jest konsekwencją dużego zakresu prac. Szczegółowe kwoty znane będą po wykonaniu przedmiaru robót. Ufamy, że jak zawsze uda nam się trochę zaoszczędzić, co pozwoli, chociaż w nieznacznym stopniu wydłużyć listę remontów na 2014 rok. O ewentualnych zmianach oraz postępie prac informować będziemy na bieżąco.

Wiesław Zając