Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Nowe remonty w naszej dzielnicy

W maju i czerwcu na terenie Mistrzejowic realizowanych jest wiele remontów w ramach zadań powierzonych i priorytetowych dzielnicy. Wszystkie odbywają się pod bacznym okiem dysponenta środków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dobra współpraca z radą pozwala na bieżącą analizę kosztów a także koordynację prac. W ostatnim czasie wspólne komisje z udziałem radnych, przedstawicieli ZIKiT-u oraz wykonawców przeprowadziły odbiory kolejnych zrealizowanych zadań. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Remont chodnika przy ulicy Wiślickiej

Ukończony został generalny remont chodnika wzdłuż ulicy Wiślickiej, od strony wschodniej os. Kombatantów. Ze względu na duży zakres prac remont przeprowadzano etapami. W tym roku do użytku oddano odcinek od ulicy W. Czaplickiego w rejonie stacji paliw do skrzyżowania z ulicą Srebrnych Orłów. Nowy chodnik pozwala mieszkańcom komfortowo dojść do pobliskich sklepów Polo i Kaufland. Do wyremontowania pozostał ostatni południowy odcinek chodnika w rejonie skrzyżowania z Aleją Bora Komorowskiego. Ten obowiązek będzie już spoczywał na radnych przyszłej kadencji.

Chodnik przy ul. Wiślickiej

Nowa kostka wzdłuż ulicy Kruszwickiej

Z satysfakcją możemy poinformować o zakresie remontu, jaki udało się nam zrealizować przy ulicy Kruszwickiej od strony wschodniej. Nowa kostka zastąpiła zniszczone płyty chodnikowe na odcinku od bloku nr 26 os. Piastów do skrzyżowania przy pawilonie handlowym Polo. Podczas remontu nie zapomnieliśmy o przystanku autobusowym naprzeciwko pawilonu. Niestety skromny budżet Rady Dzielnicy nie pozwolił na budowę zatoki autobusowej. Nowa technologia budowy zatok przystankowych jest nareszcie odpowiednia i gwarantuje długie użytkowanie. Obecnie zatoki wykonywane są ze zbrojonego betonu, co wiąże się z wysokimi kosztami. Uważamy, że docelowo należy wykonać dokumentację projektową na budowę zatoki. Takie rozwiązanie zasadniczo zwiększy bezpieczeństwo pieszych korzystających z pobliskiego przejścia oraz zapewni płynność ruchu pojazdów.  

Nowa kostka przy ul. Kruszwickiej

Krok po kroku

W miesiącu czerwcu oddano do użytku po generalnym remoncie chodnik przy ulicy R. Dmowskiego wzdłuż bl. nr 5 i 9 os. Mistrzejowice. Zniszczone płyty chodnikowe zastąpiła kostka. Ułożone zostały nowe krawężniki. W ten sposób, krok po kroku cała ulica R. Dmowskiego w przeciągu trzech lat od bloku nr 13 do bl. nr 5 na skrzyżowaniu z ul. W. Korfantego ma nowy chodnik. Wystarczy odrobinę przysłowiowej cierpliwości, by doczekać się prac przed swoim blokiem. 

Chodnik wzdłuż bloku nr 5 os. Mistrzejowice

Nareszcie przypomniano sobie o ulicy Powstańców

Wydawałoby się, że jest to jedna z najbardziej niechcianych ulic w Mistrzejowicach. Przez lata nie mogła doczekać się stosownego zapisu w miejskim budżecie. Remont tej ulicy to kwestia kilku milionów złotych, o których dzielnica może tylko pomarzyć. Z roku na rok natężenie ruchu wzrasta tutaj w bardzo dużym tempie. Jest to efekt zasiedlania nowych bloków w rejonie Urzędu Skarbowego, a także powstających wzdłuż ulicy firm. Kierowcy pragnący ominąć korki korzystają z ulicy Powstańców, by jak najszybciej wydostać się na krajową 7.  Dopiero w tym roku rozpoczął się I etap remontu, o który radni dzielnicy upominali się w swoich uchwałach od kilku lat. Na pierwszy rzut poszedł odcinek drogi od mostku na Potoku Rozrywka do najwyższego wzniesienia w kierunku Agromy. Nareszcie ułożono krawężniki, które zapobiegną niszczeniu dotychczas nieistniejącego pobocza. Na wspomnianym odcinku położono nowy asfalt. W rejonie skrzyżowania z ulicą Dziekanowicką powstaje nowy przystanek autobusowy. Jednakże należy uczynić wszystko, by wzdłuż ulicy wykonać ciąg pieszy. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ukształtowanie terenu nie jest to łatwe zadanie. Bezpośrednia obecność rowu melioracyjnego i skarpy wszystko komplikuje. Lecz bezpieczeństwo pieszych jest najważniejsze. Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice podejmie starania, by jeszcze w tym roku poprawić ten stan rzeczy. Przy okazji dziękujemy radnemu miejskiemu Stanisławowi Ziębie, który w znaczący sposób przyczynił się do pozyskania środków na remont. Ufamy, że jeszcze w tym roku może uda się coś więcej zrobić na tej ulicy. Tą drogą zwracamy się do radnych miejskich, by znaleźli środki na kontynuację zdania.

Prace remontowe przy ul. Powstańców

Nowy ciąg pieszy

Do Rady Dzielnicy od dłuższego czasu wpływały wnioski mieszkańców o wykonanie chodnika w kierunku kościoła na Skwerze św. Maksymiliana M. Kolbego. Szczególnie zimą w tym miejscu zalegał odgarniany z ulicy i parkingu śnieg. Piesi narzekali, że muszą poruszać się w bezpośrednim sąsiedztwie przejeżdżających samochodów. Dotychczasowy chodnik kończył się na zakręcie ulicy w kierunku kościoła. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było wykonanie asfaltowego pobocza pełniącego funkcję ciągu pieszego.

Ciąg pieszy w kierunku kościoła w Mistrzejowicach

Nowe alejki w parku

W ostatnim czasie w parku pomiędzy os. Tysiąclecia, a os. Oświecenia ułożono nowe alejki. Zadanie dzielnicy zostało zrealizowane zgodnie ze sporządzoną rok wcześniej dokumentacją techniczną. Jej zasadniczym celem jest eliminowanie dzikich przedeptów. Nowe alejki nawiązują charakterem do istniejących i wykonane są z kostki. Główny ciąg łączy blok nr 62 w os. Tysiąclecia z blokami nr 9 i 10 w os. Oświecenia. Przy tej okazji wyremontowano krótki chodnik łączący park z budynkiem dawnego „Przystanku Betlejem” na zapleczu kościoła w Mistrzejowicach.

Przejście w kierunku bloku 62 os. Tysiąclecia

Zarząd i Rada Dzielnicy obecnej kadencji konsekwentnie realizowały uzgodnioną zasadę, że w pierwszej kolejności należy wyremontować główne ciągi komunikacyjne z których korzystają wszyscy mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że założony cel został w zasadzie  osiągnięty. Dlatego stopniowo będzie można zająć się remontami wewnątrz osiedli, pod warunkiem, że tereny objęte planem remontu są własnością gminy. Opracowanie takiego programu wymaga wspólnych rozmów celem określenia zakresu prac, ich kolejności itd. W tym celu zarząd dzielnicy planuje spotkanie m.in. z zarządami wspólnot mieszkaniowych. Zapewne, wobec wielkich potrzeb nie będzie łatwe ustalenie takiego kalendarza, ale nic nie zwalnia nas od podjęcia rozwiązań.

O kolejnych remontach będziemy informować na bieżąco.

Wiesław Zając