Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Remonty w Mistrzejowicach

Szanowni Państwo ! 

            Informujemy, że Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice zaplanowała na rok 2017 zadania remontowe na terenie Mistrzejowic.

            Jednym z ważniejszych przedsięwzięć będzie budowa chodnika wzdłuż ulicy Okulickiego. Problem braku bezpiecznego dojścia do marketu Kaufland i Lidl zgłaszany był do rady dzielnicy zarówno przez mieszkańców Mistrzejowic, jak i Bieńczyc. W wyniku licznych spotkań w terenie i poczynionych uzgodnień z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Policji, Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na sfinansowanie budowy najbardziej oczekiwanego odcinka chodnika od ulicy Czaplickiego w kierunku osiedla Kombatantów.  

Wyświetlanie AltanaParkTL.jpg

            Innym ważnym remontem, który przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy jest wymiana nawierzchni ulicy Kruszwickiej w osiedlu Piastów, kontynuacja zadania. Równie istotnym jest wykonanie nowej nawierzchni ulicy Zabłockiego w osiedlu Oświecenia. Długo oczekiwane przez mieszkańców osiedla Złotego Wieku miejsca postojowe w rejonie bloku nr 25-28 przy ulicy Wawelskiej zostaną wykonane w roku bieżącym.

Wyświetlanie ChodnikOkulickiego.jpg

            Dbając również o infrastrukturę rekreacyjną na terenach zielonych w Mistrzejowicach planujemy dalszy remont alejek spacerowych na terenie Plant Mistrzejowickich, natomiast
w Parku Tysiąclecia wymieniona zostanie nawierzchnia boiska sportowego z asfaltowej na poliuretanową oraz zamontowane ogrodzenie, co umożliwi jego wielofunkcyjne wykorzystanie. Odbudowana zostanie także altana na terenie placu zabaw.  Również Fort Batowice zyska nową nawierzchnię schodów oraz alejek i bardzo istotne dla poprawy bezpieczeństwa dodatkowe oświetlenie.

Wyświetlanie BoiskoParkTL.jpg

            Po wieloletnich działaniach mających na celu uregulowanie stanu prawnego działek w tym roku możliwe będzie wyremontowanie placu wraz z zieleńcem przed pawilonem ZIKO przy ulicy Piasta Kołodzieja.

            W ramach kontynuacji Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych planujemy montaż sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących oraz montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami przed przejściami dla pieszych na skrzyżowaniach ulic, nieposiadających tych udogodnień.