Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Projekt: "W Sile Wieku"
strefa seniora

Szanowni Państwo !

 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, od dn. 01.03.2017r. do dn. 28.02.2020 r. realizować będzie projekt pn.: „W sile wieku", skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na  wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

NOWE KLUBY SAMOPOMOCY

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówekklubów samopomocy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną aktywizację seniorów.


PLANOWANE USŁUGI

a)opiekuńczo – pielęgnacyjne: dwa posiłki dziennie ( w przypadku osób niesamodzielnych zapewniamy pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy

b)aktywizująco – usprawniające: organizacja czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację seniorów; imprezy integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne

c)wspomagające: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne)

PIERWSZY KLUB SAMOPOMOCY

    Od dn. 13.03.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje uruchomienie na os. Krakowiaków 2 w Krakowie, pierwszego Klubu Samopomocy – Specjalistycznego dla 20 mieszkańców Krakowa po 60 r. ż, po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne choroby otępienne. Pozostałe kluby samopomocy - aktywizacyjne uruchomione będą w najbliższym czasie.

DLA ZAINTERESOWANYCH

    Aby zostać uczestnikiem klubu samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy:

a) złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej ośrodka

b) ulokować zaświadczenie lekarskie bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie - ul. Józefińska 14 lub też w:

-klubach samopomocy

-w lokalach Filii MOPS

-za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego

DANE KONTAKTOWE

Osoba nadzorująca: P. Monika Łojek

 Numer telefonu: 12 616 53 30 /
660 637 756

 Godziny zapisów: 07:30-15:30

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Znalezione obrazy dla zapytania mops krakow logo