Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Relacja z wykładu - "Profilaktyka dla seniorów"
strefa seniora

Relacja z wykładu - Profilaktyka dla seniorów

22 maja 2017 r. gościem Nowohuckiej Akademii Seniora w ramach poniedziałkowych wykładów był Gabriel Gryta, dyplomowany pielęgniarz z dużym doświadczeniem klinicznym. Profilaktyka chorób wieku senioralnego dotyczyła słuchaczy bezpośrednio, dlatego też zadawali prowadzącemu wiele pytań. Szczególnie interesowały ich zagadnienia związane z cukrzycą.

Źródło: NAS

Natomiast zakres przedmiotowy wykładu był o wiele szerszy. Omówione zostały choroby układu krążenia: miażdżyca naczyń tętniczych, nadciśnienie, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego i profilaktyka tych schorzeń. Przedstawione zostały też szczególnie groźne dla seniorów dolegliwości związane z osteoporozą, zaburzenia poznawcze i zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: zmiany demencyjne, udary, choroba Alzheimera. Całości wykładu dopełniły informacje o profilaktyce chorób uroginekologicznych i pulmonologicznych, które też często są problemem osób starszych. Prelegent opisał też dokładnie pierwsze, pozornie niewinne symptomy chorób, które we wczesnych stadiach są uleczalne.

Dobre odczytanie symptomów, by natychmiast rozpocząć leczenie, jest najlepszą profilaktyką tych chorób. Informacje z wykładu na pewno zachęciły wielu seniorów do większego zainteresowania swoim zdrowiem i wykonania badań profilaktycznych.

Następny wykład w ramach Nowohuckiej Akademii Seniora odbędzie się 29 maja. Wykład organizowany jest w ramach projektu Allerhand Advocacy - Prawo w interesie publicznym przez adwokat Alicję Sobotę z zespołem stażystów.

Źródło: NAS

Podczas wykładu słuchacze będą mogli się dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy z zakresu umów cywilnoprawnych – m.in. jak ustanowić i odwołać darowiznę, w jakiej formie dokonywać umów ( np. pisemnie, ustnie czy notarialnie), jak wygląda odstąpienie konsumenckie ( m. in. od umów zawartych na pokazach, przez telefon czy w sklepie internetowym), sposoby cofnięcia umowy poprzez powołanie się na takie wady oświadczeń woli jak błąd czy pozorność a także jak napisać poprawnie testament.

Wszystkie zagadnienia są przedstawiane w prosty sposób, na wielu życiowych przykładach. Organizatorzy NAS: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty i Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta serdecznie zapraszają. 

Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy!