Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Budownictwo dostosowane do potrzeb seniorów
strefa seniora

O jakich potrzebach w ogóle możemy mówić współcześnie u seniorów? 

Jak wygląda ich świadomość, ale i zaspokajanie? 

Czy zauważany jest problem potrzeb seniorów? 

Czego współcześnie mogą oczekiwać? Od Miasta, spółdzielni, sąsiadów …od siebie?

 

W spotkaniu 14.11. będzie uczestniczył Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obrazy newsów: bodgan_dasal.jpegUrodził się w 1956 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w rakowie, posiada dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 35 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Założyciel i działacz krakowskich i warszawskich organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych m.in. Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Współtwórca Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych – instytucji reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych w Krakowie i Małopolsce, obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Aktywny sportowiec, wielokrotny uczestnik „Cracovia Maraton”, inicjator i założyciel sekcji szermierki na wózkach przy Krakowskim Klubie Szermierczym, Polskiego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych, członek sekcji narciarskiej Klubu Sportowego „START” Poznań.

Od końca 2001 roku z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.
W swojej pracy w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 był współtwórcą i koordynatorem pierwszego wieloletniego programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006″.Koordynował również prace nad kolejnymi programami na lata 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych. Współtworzył „Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych” oraz koordynuje jego realizację.
Aktywnie współpracuje z Radami osiemnastu krakowskich Dzielnic w merytorycznym i finansowym zakresie realizacji dzielnicowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych.
Współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa i Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych statutowo działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, nadzoruje różne pola współpracy tego sektora z Urzędem Miasta Krakowa.

W 2007 roku uhonorowany wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek bez barier” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Jest zwolennikiem szerokiej współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych.

Pan pełnomocnik opowie m.in. o tym:

  • w jaki sposób Miasto stara się pilnować, by miejskie inwestycje były przyjazne seniorom, jak włączają się w to mieszkańcy i organizacje,
  • jak indywidualne osoby mogą starać się o środki na zmiany dot. ich mieszkania w celu dostosowania do potrzeb,
  • jak dzielnice mogą starać się o środki i działać na rzecz zmian małej architektury i infrastruktury, by były dostosowywane do potrzeb różnych grup w tym seniorów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:  http://www.seniorzy.stanczyk.org.pl.

Do projektu można dołączyć:

ZAPRASZAMY!