Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


START! Projekt Młodzieżowa Rada Dzielnicy.

Młodzi ludzie stanowią dużą oraz ważną część naszego lokalnego społeczeństwa w dzielnicy oraz w Naszym mieście. Powstanie takiego organu jak Młodzieżowa Rada Krakowa (organ opiniodawczo-doradczy Rady Miasta Krakowa składający się z przedstawicieli szkół średnich mieszczących się na terytorium miasta Krakowa) czy też realizacji projektów edukacyjnych takich jak Sobieski Parlament (projekt edukacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie pozwalający uczestnikom na praktyczne poznanie skomplikowanego, polskiego procesu legislacyjnego) udowodniło, iż krakowska młodzież zaczęła coraz bardziej i intensywniej śledzić problemy Krakowa, istoty samorządu oraz lokalnej aktywizacji.  

Co ciekawe w ostatnich wyborach do Rad Dzielnic w Krakowie (w tym do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice), które odbyły się 2 grudnia 2018 roku swoich sił  próbowało wiele osób będących uczniami oraz świeżymi studentami rozpoczynającymi dopiero dorosłe życie.         Zaskakujące jest także to, że dwóch ówczesnych 19-latków kandydowało z sukcesem zostając radnymi Dzielnicy X Swoszowice oraz Naszej XV. Obecnie członkami Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice jest wiele osób młodych będących w pewnym stopniu reprezentantami Naszej dzielnicowej młodzieży. Niektórzy analitycy twierdzą, że jest to spowodowane popularyzacją hasła ,, czas na młodych ” oraz tym, że Nowa Huta w obecnych czasach stała się dzielnicą modną w czym pomogła w pewnym stopniu walka ze stereotypami i uprzedzeniami.

Jednak niestety pomimo wzrostu zainteresowania przez krakowską młodzież ustrojem Naszego Miasta, samorządem oraz ogólnie rozumianą aktywizacją wciąż przytłaczająca większość nawet nie jest wstanie odpowiedzieć na pytanie na terytorium jakiej dzielnicy mieszka twierdząc, że to ich nie interesuje oraz nie dotyczy. Na dodatek pewna część cierpi na ,, syndrom słomianego zapału ‘’ tzn. na początku są bardzo aktywni oraz pragną nawet zmienić na lepsze cały świat. Jednak z czasem gdy przychodzi im zetknąć się z rzeczywistością bardzo szybko się zniechęcają pozostawiając wiele pomysłów bez dalszej realizacji. W ostatnim czasie możemy jednak zauważyć, że z powodzeniem wyróżnia się grupa młodych ambitnych ludzi dla, których sprawy ich miasta oraz kraju są priorytetem.

W czym leży problem ? Jak rozbudować wyróżniającą się grupę młodych ambitnych ludzi ?

Bardzo niska frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic (w Krakowie nie przekroczyła 12 %) spowodowana jest brakiem zrozumienia roli dzielnicy i jej członków niestety w dużej mierze osób nie zaliczających się już do grona młodzieży. Problem tkwi u podstaw tzn. w systemie edukacji w Naszym państwie. Tematy dotyczące samorządu niestety często kończą się na wymienieniu wyłącznie nazw trójszczeblowej struktury samorządu terytorialnego, pomijając podstawowe pojęcia pomagające choćby zrozumieć dlaczego codziennie możemy korzystać z publicznego środka transportu nie wspominając już o roli jednostkach pomocniczych jakim jest dzielnica. Młody człowiek, który jest zainteresowany tematem oczywiście dowie się więcej korzystając z masowych środków przekazu oraz w późniejszym życiu wybierając kierunek studiów związany z tematyką, ale nie o to tu chodzi ! Istotą powinno być zaciekawienie danej osoby po przez właściwe wytłumaczenie tematyki udowadniając jak bardzo funkcjonowanie dzielnicy, gminy, czy po prostu samorządu ma olbrzymi wpływ na Nasze codziennie życie. Zrozumienie podstawowych pojęć zwiększa świadomość oraz poczucie przynależności do pewnej wspólnoty ułatwiając Nam zmaganie się z problemami w  codziennym życiu.

Dlatego na przełomie września i października wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego planowane jest w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice zainicjowanie projektu ,,MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY‘’.

Głównym założeniem projektu jest zachęta uczniów szkół średnich i podstawowych mieszczących się na terytorium Dzielnicy XV do pozyskiwania informacji oraz rozwijania swojej dotychczasowej wiedzy o samorządzie lokalnym. Wiodącym przedmiotem rozważań są treści  bezpośrednio związane z historią Naszej dzielnicy oraz miasta Krakowa, jego ustrojem, indywidualnym statutem oraz specyfiką podziału władz - zarówno głównej Rady Miasta jak i jednostek pomocniczych, które stanowią dotąd niedoceniane Rady z 18 Krakowskich Dzielnic. Realizatorami przedsięwzięcia są radni Dzielnicy XV Mistrzejowice Grzegorz Gil, Karol Pęczek i Kacper Sadzik przy wsparciu Zarządu, całej Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz radnego miejskiego Łukasza Sęka.

Liczymy, że inicjatywa ta będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród  młodzieży, ze względu na wzrastający poziom świadomości społecznej i zainteresowanie polityką

 

Grzegorz Gil                                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami

oraz Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice