Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Planowane poszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie – Konsultacje społeczne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w ramach realizacji zadania pn. Miejskie Centrum Dialogu uprzejmie informuje, iż Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął, trwające do 1 czerwca konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie.  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego procesu znajdują się na stronie internetowej:
https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/

Back to top