Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA NR 7 PSP W KRAKOWIE
Kraków ul. Rozrywka 26

mł. bryg. mgr. inż. Andrzej Nowak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr Jacek Hajduk – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. 12 616-59-40, fax. 12 616-59-49, e-mail: jrg7@psp.krakow.pl

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy między innymi:

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
  • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,
  • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
  • współdziałanie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania, – prowadzenie rozpoznania zagrożeń w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów,
  • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi około 269 km2 w tym:

  • na terenie miasta Krakowa 18,5 km2,
  • na terenie Powiatu Krakowskiego 257 km2.

Ilość mieszkańców 143 200 w tym:

  • na terenie miasta Krakowa około 106 500,
  • na terenie Powiatu Krakowskiego około 36 700.

Rejon działania JRG nr 7 obejmuje dzielnicę III i XV oraz częściowo dzielnicę IV i XIV miasta Krakowa. Zawarty jest od północy miasta ulicami al. 29 Listopada dalej na południe przez skrzyżowanie ul. Opolskiej z Lublańską do torów kolejowych, Kraków- Łobzów następnie kolejową obwodnicą Kraków- Łobzów, Kraków- Płaszów do ul. Mogilskiej. I dalej na wschód ul. Mogilską następnie Jana Pawła II do węzła im. Gen. Rayskiego, na północ ul. Stelli Sawickiego do skrzyżowania z ul. Bora Komorowskiego, następnie na wschód ul. Okulickiego do ulicy Mistrzejowickiej, dalej ulicą Mistrzejowicką do granic miasta.

Z Powiatu krakowskiego rejon działania JRG nr 7 obejmuje gminy: Michałowice, Słomniki, Kocmyrzów – Luborzyca oraz część gminy Zielonki (sołectwa: Batowice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce).

Back to top