Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisje Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMISJA EDUKACJI

 

KOMISJA BUDŻETOWA

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY


  

 

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MIENIA

 KOMISJA KULTURY

 

 KOMISJA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI   

  

 

KOMISJA SPORTU, ZDROWIA, RODZINY I MIESZKALNICTWA 

 

 

 KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO