Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Informacje o Radnym - Krzysztof Bąk

Krzysztof Bąk

CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY

CZŁONEK KOMISJI  BUDŻETOWEJ

CZŁONEK KOMISJI  PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

REPREZENTANT OKRĘGU NR 17

(Osiedle Piastów 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 56B, 57, 58, 58A, 60, 60A, 62, 63, 65  )

 

Radny z okręgu 17, os. Piastów, bloki od 45 do 65, specjalista ds. technicznych, hutnik, przewodniczący związku zawodowego.