Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisja Budżetowa

KOMISJA BUDŻETOWA 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Janusz Pasik

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Krzysztof Bąk

Marek Hohenauer

Karol Pęczek

 

CELE KOMISJI:

💰  Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenie akcji informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej na terenie dzielnicy.

💰  Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej, w zakresie przedmiotu działania komisji.

💰  Analiza i ocena planów oraz sprawozdań dotyczących budżetu dzielnicy.