Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności

 KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

 

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Bogdan Kusior

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Zenon Wojnar

Krzysztof Bąk

Jakub Cieśla

Andzej Mazur

 

CELE KOMISJI: