Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisja Kultury

KOMISJA KULTURY

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Zenon Wojnar

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Bogdan Kusior

Konrad Maciejowski

 

CELE KOMISJI:

 🎭  Opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie tworzenia lub likwidacji na terenie dzielnicy placówek upowszechniania kultury.

🎭  Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych.

🎭  Wypracowanie opinii do projektów uchwał w sprawie nazewnictwa ulic i placów oraz umieszczania tablic pamiątkowych na terenie dzielnicy.

🎭  Działania promujące dzielnicę, w tym organizacja „Dnia Otwartego Magistratu”