Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisja Edukacji

KOMISJA EDUKACJI 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Anna Dyszy

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Anna Piechowska

Janusz Pasik

Dariusz Badurski

 

CELE KOMISJI:

📖  Realizacja polityki miasta Krakowa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, w tym współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, mieszkańcami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przedmiotu działania komisji.

📖  Pozyskiwanie i analiza informacji na temat potrzeb remontowych placówek oświatowych na terenie dzielnicy.

📖  Opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie tworzenia lub likwidacji na terenie dzielnicy placówek oświaty