Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Straż miejska

 Straż Miejska Miasta Krakowa

Oddział III Nowa Huta - os. Centrum C 9, 31-931 Kraków

Całodobowe zgłaszanie interwencji - telefon alarmowy 986

e-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl

strona internetowa Straży Miejskiej Miasta Krakowa - www.strazmiejska.krakow.pl