Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Uchwały - październik 2013

SESJA NR 34 - 24 PAŹDZIERNIK 2013

1. ws. podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34. 
2. ws. zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, 24.10.2013, sesja nr 34.
3. ws. zadań powierzonych z zakresu prace remontowe żłobków samorządowych na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34. 
4. ws. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 24.10.2013, sesja nr 34.
5. ws. zadań powierzonych z zakresu prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34.
6. ws. listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich na rok 2014, 24.10.2013, sesja nr 34.
7. ws. listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacja ogródków jordanowskich na rok 2014, 24.10.2013, sesja nr 34.
8. ws. środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34.
9. ws. środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34.
10. ws. zadań powierzonych dzielnicy z zakresu prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok, 24.10.2013, sesja nr 34.
11. ws. projektu nowego statutu Dzielnicy XV Mistrzejowice stanowiącego Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r, 24.10.2013, sesja nr 34.