Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Komisja Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami

KOMISJA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Grzegorz Gil

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Karol Pęczek

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Kacper Sadzik

Maciej Cieślik

Sławomir Dymacz

 

CELE KOMISJI:

🗣  Współpraca z władzami miasta Krakowa w celu pozyskiwania lokali dla instytucji społecznych i organizacji pozarządowych na realizację zadań statutowych adresowanych do mieszkańców dzielnicy.

🗣  Współpraca z młodzieżą, w szczególności wspieranie działalności Rady Młodzieżowej Dzielnicy XV Mistrzejowice. 

🗣  Określanie potrzeb społecznych mieszkańców i sposobu ich zaspokajania.