Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wystawa RAPTULARZ

By obyczajom starym zadość uczynić wszem i wobec ogłaszamy, że wielce jesteśmy radzi, iż pierwsze stronice naszego Raptularza zostały wypełnione. By tę okoliczność uczcić i wspólną radość wzmocnić, na wernisażowe biesiadowanie zapraszamy całą gawiedź i szlachectwo. Podejmą nas przewielebni i zacni cystersi mogilscy 16 lipca, Roku Pańskiego 2021. Rozpoczniemy uroczystość przed zachodem słońca o 19.00 godzinie, by ciału letnią kanikułą
chętnemu i duchowi mdłemu zrobić uciechę.

RAPTULARZ, CZYLI SPRAW PRZEDNOWOHUCKICH OPISANIE koncentruje się wokół dziesięciu mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do dziesięciu dokumentacyjnych rejestracji audio-wideo. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in.: wywiady ze świadkami historii, kustoszami miejsc pamięci, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile.
Wystawa posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się liczne spacery i wycieczki historyczne.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na spacery obowiązują zapisy przez formularz dostępny na: www.nhlab.okn.edu.pl .

Harmonogram wydarzeń:
 16 lipca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich
opisanie”. Krużganki Opactwa Cystersów w Mogile.

Program wydarzeń, towarzyszących wystawie „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”:

 17 lipca, godz. 11:00-12:30 – Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Mogile, bazyliki pw. Krzyża
św. Uczestnicy zobaczą m.in. gotycką część opactwa z renesansowymi freskami Stanisława
Samostrzelnika, kapitularz oraz refektarz. Prowadzenie o. Maciej Majdak OCist.
 18 lipca, godz. 15:00-16:30 – Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja, perły
gotyckiej architektury drewnianej. Budowniczym świątyni był Maciej Mączka – krakowski
snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną, ostrołukowym,
gotyckim portalu z 1466 roku. Prowadzenie: Jolanta Pawnik.
 24 lipca, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Czyżynach. Uczestnicy zobaczą ślady
dawnej wsi, kościół pw. Tadeusza Judy oraz teren, gdzie sięgało lotnisko Rakowice-Czyżyny.
Prowadzenie: Maciej Miezian.

 15 sierpnia, godz. 10:00-11:30 – Spacer historyczny po Pleszowie. W programie: zwiedzanie
kościoła, małej architektury, założenia parkowo-pałacowego oraz kapliczek. Podczas spaceru
omówione zostaną tradycje pobytu Tadeusza Kościuszki w Pleszowie w 1794. Prowadzenie:
Piotr Kapusta.
 21 sierpnia, godz. 11:00-12:30 – Spacer historyczny po Branicach. Uczestnicy zwiedzą
renesansowy dwór, obecnie zwany lamusem, ekspozycję archeologiczną oraz tereny
dawnego klucza Rusiecko-Branickiego. Prowadzenie: Anna Kolasa.
 28 sierpnia, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Krzesławicach. Zwiedzanie dworku
Jana Matejki, młyna oraz kościoła. Prowadzenie: Maciej Miezian.

 4 września – Spacer historyczny po Łuczanowicach. Zwiedzanie założenia parkowo-
pałacowego, śladów po dawnym, wiejskim układzie sakowym, kapliczek oraz cmentarza
ewangelickiego. Prowadzenie: Paweł Jakubiec.
 18 września, godz. 15:00-16:30 – Spacer wokół kopca Wandy pt. „Słowiańskie bóstwa i
rytuały na terenie Nowej Huty w czasach przedchrześcijańskich”. Prowadzenie: dr Renata
Leśniakiewicz.

 9 października – Spacer historyczny po Ruszczy i Wadowie. Zwiedzanie gotyckiego kościoła w
Ruszczy, spacer po terenie dawnej wsi, z informacjami historycznymi na temat rodziny
Popielów, założeń pałacowych w Ruszczy i Wadowie. Ponadto przejazd przez tunel w
Ruszczy.
 16 października – Spacer historyczny po Kościelnikach oraz Górce Kościelnickiej.
 31 października – finisaż wystawy połączony z oprowadzaniem po muzeum Opactwa
Cystersów w Mogile.

Kuratorka wystawy: dr Maria Wąchała-Skindzier.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin i zapisów na: https://www.facebook.com/NHlabOKN oraz
www.nhlab.okn.edu.pl .

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm
Jutra”.

Patroni medialni: Narodowy Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), Radio Kraków, TVP3 Kraków,
Kulturatka.pl, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Głos Seniora, Głos Tygodnik Nowohucki, Rodzinny
Kraków oraz Dwutygodnik Miejski Kraków.pl.

 

Back to top